Mental trening for ledere

Jeg veileder ledere og ansatte til å bygge en kultur preget av tillit, innovasjon, læring og endringsevne. Jeg er spesielt engasjert i å realisere menneskers potensial og utvikle bedre forutsetninger for motivasjon og bedre prestasjoner.

  • Få hjelp til å utvikle potensialet til deg selv og dine ansatte.
  • Skap bedre prestasjoner med økt motivasjon.
  • Bruk konkrete verktøy for å nå nye resultater.
  • Bygg en sunn bedriftskultur og reduser sykefravær.
  • Bedre din hukommelse og selvfølelse

Vi hjelper deg å:

  • få økt selvtillit og motivasjon
  • bli mer effektiv og fokusert
  • mestre stress og takle negative tanker
  • bygge bedre relasjoner og forhold
  • bedre din hukommelse og selvfølelse

Om meg - Sissel Naustdal

Jeg har 20 års erfaring innen HR og ledelse, jobbet i Microsoft, Intelecom og som selvstendig næringsdrivende. Her har jeg erfaringer med utvikling av organisasjoner, ledere, medarbeidere, endringsprosesser, salg, oppkjøp og selskapsfunksjoner.

Kunnskapen jeg har tilegnet meg er fra Master Of Science i Leadership & Organizational Psychology og ekspertise innen «growth mindset», knyttet til læring, mestring og prestasjoner. Mine opplegg for å hjelpe andre tar for seg områdene: Motivasjon, Mestringstro, Robusthet, Selvledelse, Oppleve mening, Relasjoner, Fysisk helse, og Mental helse.

Jeg har omfattende og helhetlig kompetanse på hvordan mennesker kan utvikle sitt potensial og unik kompetanse på hvordan vi får med hjernen på laget i læring, utvikling og endring.


Få svar innen 24 timer.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Sissel Naustvik, Daglig Leder

Det finnes dårlig vær, men heldigvis også gode klær.

MadeToGrow har som mål å hjelpe deg å bli den beste versjonen av deg selv. Med 20 års erfaring fra HR og ledelse, operativt og som konsulent og gründer, samt forsknings- og utviklingsprosjekter, har jeg omfattende erfaring med utvikling av organisasjoner og mennesker. Min ekspertise er særlig innen «growth mindset» og hjernens formbarhet – spennende fagområder knyttet til læring, utvikling, mestring og langtidsprestasjoner.

Jeg vet hvordan våre tankemønstre påvirker oss og hvordan de kan utvikles så vi blir bedre i stand til å takle motgang, utfordringer og endringer. Gjennom vårt opplegg får du innsikt i og konkrete verktøy for hvordan vi kan lære mer effektivt, styrke evner og utvikle potensial, både i oss selv og andre.

Du vil også lære om hvordan du kan bygge en kultur preget av tillit, innovasjon, læring og endringsevne – og hvilken betydning dette kan ha for ledere, lærere og andre som er opptatt av menneskers utvikling og prestasjoner.  

Vi har flere fornøyde brukere

Jeg vil bruke lærdommen min til å være mindre “fixed” og mer “growth”. Det er mer viktig å utvikle seg enn å tenke at man ikke vil klare det man har lyst til.

Bastian

Det jeg likte med MadeToGrow var å lære å sette system på tankene mine – noe jeg kan bruke i praksis. Jeg vil prøve å bli mer bevisst på innstillingen min til ting og å få mer growth mindset.

Selma

Elevene likte veldig godt å lære om growth mindset, og er nok noe de kommer til å ta med seg videre.

Lærer på ungdomsskole

Bestill coaching i dag!